Start

 

Information till vårdnadshavare som har barn i Stockholms stads fritidshem

Event för alla pedagoger i Stockholms stads fritidshem, onsdagen den 13 september kl.15:00-19.30.
Eventet kan komma att påverka just ditt barns fritidshem som kanske behöver ta in vikarier denna dag vilket innebär att ordinarie personal inte kommer att finnas på plats denna eftermiddag.
Vi hoppas på förståelse från Er sida och att Ni kan lösa eventuella problem som uppkommer på grund av detta eller hämta ert barn kl.14.00 om möjlighet finns.

Vänligen

Stockholms stads samordnare för fritidshem              
Biträdande rektorer Stina Karlsson och Jan Green
Rektor Silva Carinci                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Långbrodalsskolan är en grundskola med drygt 600 elever från förskoleklass till årskurs 6. Det arbetar 77 personer på skolan med hög kompetens inom sina specialområden. Vi har hög måluppfyllelse, trygga elever och nöjda vårdnadshavare.

I augusti 2017 tar vi vår nya skolbyggnad i anspråk, där kommer F-klasserna tom åk 3 att husera i en alldeleles ny skola, åk 4-6 kommer att husera i den pampiga byggnaden Slottet (byggnaden på bilden ovan).
_______________________________________________________________________________________________

 

 

Nyheter

  • Läsårsdata 2017-2018

    LÄSÅRSDATA ELEVER:

    Skolan och fritidshemmet/Klubben stänger kl 16.00 för arbetsplatsträffar (APT

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. Du anmäler elevens frånvaro på:

 

Aktuellt

 

Kontakt angående skolplats:
Åk F-3 bitr.rektor Stina Karlsson,
0761-221803

Åk 4-6 bitr.rektor Jan Green,
0761-221806

 

 

 

 

Följ oss på andra webbplatser