Start

                         

Långbrodalsskolan är en grundskola med drygt 600 elever från förskoleklass till årskurs 6. Det arbetar 77 personer på skolan med hög kompetens inom sina specialområden. Vi har hög måluppfyllelse, trygga elever och nöjda vårdnadshavare.

I augusti 2017 tog vi vår nya skolbyggnad, Palatset, i anspråk, där finns F-klasserna tom åk 3, åk 4-6 huserar i den pampiga byggnaden Slottet (byggnaden på bilden ovan).
_______________________________________________________________________________________________

Bilfriaveckor på Långbrodalsskolan v 47 och v 48

Syftet: Att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. På morgonen är det många barn och bilar i rörelse utanför skolan. Ta därför gärna ett alternativ till bil när ni tar er till skolan och medverka till en säkrare trafikmiljö för alla elever. Att gå, cykla med barnen, gå tillsammans i vandrande skolbuss, åka kollektivt eller använda avlämningsplatser en bit ifrån skolan gör en stor skillnad. Skolan ger eleverna förutsättningar att reflektera över hur transportsystemets utformning och funktion påverkar vår miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Sådana kunskaper ökar möjligheterna att kunna påverka sin egen och andras framtid. Ert engagemang för barnens trafiksäkerhet är betydelsefull. Tillsammans kan vi skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö.

Skolledningen

 

Nyheter

  • Läsårsdata 2017-2018

    LÄSÅRSDATA ELEVER:

    Skolan och fritidshemmet/Klubben stänger kl 16.00 för arbetsplatsträffar (APT

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. Du anmäler elevens frånvaro på:

 

Aktuellt

Söka skola läsåret 2018/2019:
Öppet hus, torsdagen den 18 januari, kl.18.00-19.30
Rörelserummet i nya skolhuset, Palatset

Kontakt angående skolplats:
Åk F-3 bitr.rektor Stina Karlsson,
0761-221803

Åk 4-6 bitr.rektor Jan Green,
0761-221806

 

 

 

 

Följ oss på andra webbplatser