Skolsköterska

Jag heter Ann-Mari Kåreby och är skolsköterska här på Långbrodalsskolan sedan april 2014. Sjuksköterska har jag varit sedan 1992 och skolsköterska sedan 2007.
Jag ingår i skolans Elevhälsa tillsammans med rektor, biträdande rektor, psykolog och specialpedagog.

  • SKOLHÄLSOVÅRDENS BASPROGRAM - se Relaterade dokument (Information om Skolhälsovården i Stockholms stad)
  • INFORMATION OM VACCINATIONSDOKUMENTATION - se Relaterade dokument (Information till patient)
  • RIKTLINJER FÖR VISTELSE PÅ LÅNGBRODALSSKOLAN I SAMBAND MED SJUKDOM - se Relaterade dokument (Riktlinjer)

Skolhälsovården är främst förebyggande men även rådgivande.
Jag finns här på skolan dagligen. (Vi har läkarmottagning på fredagar)

Kontakt skolsköterskan:
Besöksadress: Sländvägen 1, 1 tr.
Tel.nr: tel. tid 07.45-08.15 08-508 218 11
e-post: annmari.kareby@stockholm.se

SKOLLÄKARE: Monica Granath är på skolan alla fredagar.
Skolläkare bokas via skolsköterskan.

Dela:
Kategorier: