Till innehåll på sidan

För elever

Här hittar du information som rör dig som elev.

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. Du anmäler elevens frånvaro på:

 

Extern länk