Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag

”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas" (Skollagen 2010:800, 25§)
Elevhälsoarbetet är ett arbete som ständigt pågår där samtliga anställda på skolan ingår. Elevhälsan ska handleda, stötta och främja när de insatser som görs inte räcker till.

Elevhälsoteamet
Silvana Carinci, rektor
silvana.carinci@stockholm.se

Jan Green, bitr.rektor 4-6
jan.green@stockholm.se

Stina Karlsson, bitr.rektor F-3
stina.a.karlsson@stockholm.se

Linda Blixt, specialpedagog
linda.a.blixt@stockholm.se

Stina Albråten, speciallärare
christina.albraten@stockholm.se

Helena Närefalk, speciallärare
helena.narefalk@stockholm.se

Ann-Mari Kåreby, skolsköterska
annmari.kareby@stockholm.se

Karin Marklund,skolpsykolog
karin.marklund@stockholm.se

Dela:
Kategorier: