Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag

”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas" (Skollagen 2010:800, 25§)
Elevhälsoarbetet är ett arbete som ständigt pågår där samtliga anställda på skolan ingår. Elevhälsan ska handleda, stötta och främja när de insatser som görs inte räcker till.

Elevhälsoteamet
Silvana Carinci, Rektor
silvana.carinci@edu.stockholm.se

Jan Green, Bitr.rektor
jan.green@edu.stockholm.se

Camilla Svensson, Bitr.rektor
camilla.svensson@edu.stockholm.se 

Linda Blixt, Specialpedagog
linda.a.blixt@edu.stockholm.se

Stina Albråten, Speciallärare
christina.albraten@edu.stockholm.se

Jenny Orwald, Specialpedagog
jenny.orwald@edu.stockholm.se

Sara Huici, Skolsköterska
sara.huici@edu.stockholm.se 

Felicia Lindström, Skolpsykolog
felicia.lindstrom@edu.stockholm.se

Erika Fyrvall, Skolkurator
erika.fyrvall@edu.stockholm.se

 

 

Dela:
Kategorier: