Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. 

Vårdnadshavare ska anmäla sitt barns frånvaro: Via Skolplattformen (kräver e-legitimation).

Vad är Skolplattformen?
Skolplattformen är den samlade ingången till information och kommunikation rörande ditt barns skolgång. Den kommer att ersätta Skolwebben till hösten.
Skolplattformen ger möjlighet för ditt barns skola att publicera nyheter om till exempel läxor eller utflykter. Du kan även anmäla ditt barns frånvaro direkt i skolplattformen.

Ditt barn kommer också att få tillgång till skolplattformen, vilket kommer underlätta att hålla koll på läxor och inlämningsuppgifter, bedömningar, kalender, matsedel, nyheter och annan information. Skolplattformen möjliggör med sina olika delar att det blir lättare för lärarna att lämna ut och samla in uppgifter och ge feedback på ditt barns uppgifter och lärande.

När kommer jag få tillgång till Skolplattformen?
Du och ditt barn kommer att få tillgång till skolplattformen vid starten av höstterminen 2018. Du kommer att få mer information om hur du loggar in av din skola.
Skolplattformen kommer att utvecklas kontinuerligt och mer användbar funktionalitet kommer att erbjudas efterhand.

Mobilt och säkert
Skolplattformen kan användas med både surfplattor, smarta mobiltelefoner och datorer. För att stadens högt ställda
säkerhetskrav ska uppfyllas kommer du som vårdnadshavare att logga in med hjälp av e-legitimation (t ex BankID).

På följande länk kan du läsa mer om hur du skaffar BankID:

https://bit.ly/1LL52t2

Du kan även läsa mer på www.stockholm.se/ForskolaSkola/Skolplattform-Stockholm/

På följande länk hittar du en kort introduktionsfilm till skolplattformen: https://bit.ly/2HkAXpP

Långbrodalsskolans kontaktperson gällande skolplattformenfrågor är Mats Sigemo, 08-508 218 00, mats.sigemo@stockholm.se.
 

Dela:
Kategorier: