Till innehåll på sidan

Fritidshem / öppen fritidsverksamhet

Info

Långbrodalsskolan har F-åk 3 fritids på Palatset och Klubben åk 4-6 på Slottet.

Morgon- och stängningsfritids, Palatset (06.30-07.40 och 17.00-18.00) Tel: 076-122 18 25

Spår A Smaragden - FA-2A     Tel: 076-122 18 31 / 08-508 218 31

Spår B Safiren - FA-2B            Tel: 076-129 39 27 / 08-508 218 26

Spår C Rubinen - FC-2C          Tel: 076-122 18 15 / 08-508 18 15

Åk 3 Fritids                               Tel: 076-122 18 25

Klubben (Åk 4-6)                      Tel. 076-122 18 09

 

Fritidshemmet
På Långbrodalsskolan har vi fritidshemsverksamhet från förskoleklass till årskurs 3 och öppen fritidsverksamhet (Klubben)verksamhet för årskurs 4 till 6.
Vårt mål är att stimulera elevernas utveckling samt erbjuda meningsfull fritid och rekreation. Genom ett nära samarbete med lärarna och vår roll som klasskontakt kan vi ha ett heldagsperspektiv på elevernas utveckling och lärande.
Tydlighet och struktur i elevernas fritidsvistelse skapar vi med fasta rutiner och ett gemensamt förhållningssätt. Innehållet i undervisningen på fritidshemmet ska ta tillvara på elevernas styrkor, intressen, delaktighet och behov.
Eleverna ska ges möjlighet att göra sin röst hörd. Alla ska få känna sig trygga och sedda. Vi uppmuntrar eleverna till att ta egna initiativ och arbetar för att stärka deras ansvarstagande.

 

Dela:
Kategorier: