Interna styrdokument/planer

Långbrodalsskolan upprättar årligen en arbetsplan som inbegriper samtliga verksamhetsområden på skolan; förskoleklass, grundskola, mellanstadieverksamhet och fritidshem.

Hela arbetsplanen, kvalitetsredovisningen samt likabehandlingsplanen finns att läsa under relaterade dokument.

Dela:
Kategorier: