Till innehåll på sidan

Klubben

Info

Välkommen till Långbrodalsskolans öppna fritidsverksamhet Klubben.

Mail: klubb.langbrodalsskolan@edu.stockholm.se 
Tel: 076-122 18 09
Sländvägen 1
12558 Älvsjö

 

Öppen fritidsverksamhet (Klubben) för elever årskurs 4-6
På Långbrodalsskolan har vi fritidshemsverksamhet från förskoleklass till årskurs 3 och öppen fritidsverksamhet för årskurs 4 till 6.
Vårt mål är att stimulera elevernas utveckling samt erbjuda meningsfull fritid och rekreation. Genom ett nära samarbete med lärarna och vår roll som klasskontakt kan vi ha ett heldagsperspektiv på elevernas utveckling och lärande.
Tydlighet och struktur i elevernas fritidsvistelse skapar vi med fasta rutiner och ett gemensamt förhållningssätt. Innehållet i undervisningen på Klubben ska ta tillvara på elevernas styrkor, intressen, delaktighet och behov.
Eleverna ska ges möjlighet att göra sin röst hörd. Alla ska få känna sig trygga och sedda. Vi uppmuntrar eleverna till att ta egna initiativ och arbetar för att stärka deras ansvarstagande.

 

Dela:
Kategorier: