Klubben

Vår verksamhet är en öppen verksamhet; eleverna och deras föräldrar väljer själva om de vill ta del av den.
Uppdrag:
Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Källa:Skolverkets allmänna råd:
 

I Skollagens  (2010:800) 14 kap. ”Fritidshemmet” står följande: Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Vi erbjuder och stimulerar till olika aktiviteter utifrån elevernas egna önskemål och behov.
Våra lokaler är klassernas egna klassrum, samt vissa pass i idrottssal och datasal. I vår närmiljö har vi Vivelparken, Fjärilsparken och Lillskogen som erbjuder stora fria ytor för utomhuslek.
 

Syftet är att tillgodose elevernas behov, vilka kan skifta över tid.
Vi har elevernas sociala utveckling i åtanke och försöker stödja dem i utvecklingen mot att bli mer självständiga bl a genom att ge dem ökat ansvar på olika områden. Det kan vara att tillsammans ta fram spelregler för bollspel, på stormöten uttrycka sina åsikter och önskemål.
Eleverna har stora möjligheter att själva påverka form och innehåll i verksamheten på Klubben.
Under lov samarbetar vi med lokala föreningar, t ex Älvsjö AIK. Vi samarbetar med Idrottslyftet som erbjuder eleverna att prova på olika idrotter.

Dela:
Kategorier: