Elevhälsa

Antal: 3

  • Skolhälsovården

    Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården, BVC, när barnen börjar i förskoleklass. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och följer hälsoutvecklingen samt elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden.