Trygghet och studiero

Antal: 1

  • Trygghet och studiero

    Trygghetsgruppens uppdrag

    Skolan arbetar fortlöpande för att främja, förebygga, följa upp och åtgärda skolans arbetsmiljö för eleverna för att skapa en trygg skoldag för alla våra elever.