Läsårsdata 2019-2020

LÄSÅRSDATA ELEVER:

HT-2019
29/7 Fritids öppnar
12/8 Hela skolan och fritids stängt, fortbildningsdag
13/8 Studiedag/fortbildning, fritids är öppet med enbart inhyrda vikarier

19/8 Skolstart, klubben öppnar för terminen
27/9 Studiedag skola, fritids öppet 
v44 Höstlov
19/12 Terminsavslutning

VT-2020
7/1 Skola+fritids stängt, studiedag
8/1 Skola studiedag, fritids öppet

9/1 Terminsstart skola
v9 Sportlov
v15 Påsklov
22/5 Lovdag, fritids öppet
9/6 Skolavslutning

Nationella prov 2019/2020

Åk 3
Nationella proven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden
9 mars 2020 – 15 maj 2020 (vecka 11-20)

Åk 6
De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt.
Provperioden är under veckorna 45–50.

3+5/2 Svenska
31/3+2/4 Engelska
5+7/5 Matematik

Inga ledigheter beviljas under datumen för de Nationella proven

 

Dela:
Kategorier: