Till innehåll på sidan

Om skolan

Om skolan

Långbrodalsskolan är en skola från Förskoleklass till årskurs 6 belägen i södra Älvsjö.

Vi har drygt 600 elever och ca 80 anställda i tjänst.

Skolan leds av rektor Silva Carinci.

Vår huvudbyggnad, Slottet, byggdes 1915 . Skolan har expanderat och vårt nya skolhus togs i bruk hösten 2017.
På skolan har vi förskoleklasser, grundskola, grundsärskola, fritidshem och mellanstadieklubb. Skolans pedagogiska arbetslag är organiserade åldershomogent och varje arbetslag leds av en arbetslagsledare.

De styrdokument som främst styr vår verksamhet på riksnivå är skollagen, läroplanen och grundskolans och grundsärskolans kursplaner. På kommunnivå styrs skolan av stadens budget och av olika nämndmål. Skolan styrs på lokal nivå genom verksamhetsplanen

Långbrodalsskolans elevhälsoteam består av skolledare, specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog och kurator.

Skolans serviceteam som fungerar som stödfunktion för alla på skolan bestående av skolsekreterare, IT-samordnare, vaktmästare, skolbibliotekarie, och i vårt tillagningskök och skolrestaurang arbetar kökschef, kock och skolmåltidsbiträden.

Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef.

Skolans vision:
Långbrodalsskolan är en skola där elever erövrar nycklar till livslångt lärande genom tillit till sina egna förmågor och kunskaper för att kunna möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Vi ser att de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå visionen är;

  • Att läroplanens värdegrund genomsyrar all verksamhet
  • Att kunskapsmålen är tydliga och förankrade hos elever och vårdnadshavare
  • Att vi har en bra organisation med kompetenta och engagerade medarbetare.

 

 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Om skolan