Om skolan

Långbrodalsskolan är en 3-parallellig F-6 skola belägen i södra Älvsjö.

Vi har under läsåret 2017-2018 drygt 600 elever och ca 77 anställda i tjänst. Skolan leds av rektor Silva Carinci.

Vår huvudbyggnad, Slottet, byggdes 1915 . Skolan expanderar och vårt nya skolhus är under uppförande och kommer att tas i bruk hösten 2017. Under byggtiden har vi också verksamhet i två fristående annex, Asken vid Vivelparken och på Stora Mans i Långbropark.
På skolan har vi förskoleklasser, grundskola, grundsärskola, fritidshem och mellanstadieklubb. Skolans pedagogiska arbetslag är organiserade åldershomogent och varje arbetslag leds av en arbetslagsledare.

Skolans vision:
      En skola där eleverna erövrar nycklar till livslångt lärande

  • Nycklarna symboliserar att man låser upp för nya rum, som leder till flera rum och öppnar för nya möjligheter.
  • Skolan ska vägleda eleverna att öppna så många dörrar som möjligt.
  • Målsättningen är att vara en skola i världsklass där kunskapsutvecklingen och social utveckling optimeras för varje individ.

Vi ser att de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå visionen är;

  • Att läroplanens värdegrund genomsyrar all verksamhet
  • Att kunskapsmålen är tydliga och förankrade hos elever och vårdnadshavare
  • Att vi har en bra organisation med kompetenta och engagerade medarbetare.

Läs gärna våra trivselregler som finns under skolans interna styrdomument.

Dela:
Kategorier: