Till innehåll på sidan

Pedagogik

Barnen lever i en föränderlig värld. De möter en mängd information och intryck.
Vi vill ge barnen kunskaper och nycklar för att möta och hantera detta.

Vuxna i barnens omgivning är viktiga förebilder.
Föräldrarnas delaktighet i samarbetet kring barnens utveckling är av största vikt.
När barnen kommer till skolan är de nyfikna med en vilja att lära.
Alla barn har olika förutsättningar och erfarenheter.
Barn är aktiva och vill vara delaktiga. Efter ålder och mognad får barnen ett ökat ansvar. Barnens självkänsla tränas i det sociala samspelet med vuxna och andra barn. Barn behöver kunskaper för att klara det vardagliga livet och för vidare studier.
Vi anser att kunskapskvalitéer som barnen ska utveckla är bl.a. att; förstå, sortera, reflektera, generalisera, tänka kritiskt och ta ställning.
Trygghet och tydliga ramar är grunden för att kunna utveckla social kompetens och annan kunskap.
Barn lär sig på olika sätt och behöver få använda olika sinnen vid inlärning. Om barnens nyfikenhet väcks och de ställs inför nya utmaningar är de motiverade och lär sig bäst.
I vår skola är ett positivt arbetsklimat viktigt. I undervisningen skall barnen kunna ta egna initiativ, ha åsikter och våga stå för dem.
 

Dela:
Kategorier: