Arbetslag

På vår skola arbetar vi i sju arbetslag:

Palatset

Spår A - Smaragden

Åk F-2 A & Fritids 

tel: 08-508 218 31 eller 076-122 18 31

Palatset

Spår B - Safiren

Åk F-2 B & Fritids 

tel: 08-508 218 26 eller 076-129 39 27

Palatset

Spår C - Rubinen

Åk F-2 C & Fritids 

tel: 08-508 18 15 eller 076-122 18 15

Palatset

Åk 3 & Fritids tel: 076-122 18 25

Slottet Åk 4 tel: 076-122 18 09
Slottet Åk 5 tel: 076-122 18 09
Slottet

Åk 6 tel: 076-122 18 09

 

Palatset

Morgon- / kvällsomsorg

tel: 076-122 18 25

Slottet

Klubben tel: 076-122 18 09

mail: klubb.langbrodalsskolan@edu.stockholm.se

Skolrestaurangen tel: 08-508 218 05