F-2A - Smaragden

Tel: 08-508 218 31 / 076-122 18 31

 • Emelie Persson - Förskolelärare FA 
 • Elisabeth Sandbeg - Förstelärare- FA                                                  
 • Annika Boney - Förskolelärare 1A
 • Isabel Ospino Munter - Lärare 1A 
 • Anette Rubarth - Lärare 1A
 • Anna Farshid - Lärare 2A
 • Maria Ahlberg - Fritidspedagog
 • Haregewoin Mersha - BSK
 • Agata Iwaniec - BSK
 • Rand Al-Qaran - BSK
 • Johanna Sjöberg - BSK