F-2B - Safiren

Tel: 08-508 218 26 / 076-129 39 27

 • Catrin Hedman - Förskolelärare FB
 • Susanne Vikner - Lärare FB
 • Elin Holmgren - Förskolelärare 1 B
 • Susanne Persson - Lärare 1B
 • Charlotta Håstlund - Lärare 2B
 • Alicia Haldin Rundgren - BSK
 • Emma Rothschild Lundin - BSK
 • Karl Samuelsson - BSK
 • Adam Lindegren - BSK
 • Ian Durgé - BSK
 • Louise Odenholm - BSK