F-2C - Rubinen

Tel: 076-122 18 15

 • Ingela Brehmer - Förskolelärare FC
 • Christina Clausén - Lärare FC
 • Eva Liljequist - Förskolelärare 1C
 • Lisa Sjöblom - Lärare 1C
 • Anna Juvél - Lärare 2C
 • Eva Raask - Lärare
 • Monika Tångne - Fritidspedagog
 • Pirjo Kivirauma - Fritidspedagog
 • Paulina Sek - BSK
 • Maria Bolander - BSK
 • Hans Persson - BSK
 • Sofie Tholerus - BSK