Till innehåll på sidan

Förskoleklass - Årskurs 1-2 Spår B - Safiren

Tel: 08-508 218 26 / 076-129 39 27

  • Linda Wennström - Lärare FB 
  • Elin Holmgren - Förskolelärare FB
  • Susanne Vikner - Lärare  1B
  • Catrin Hedman - Förskolelärare 1B
  • Susanne Persson - Lärare 2B
  • Lise-lott Zeiljon - Fritidspedagog 
  • Karl Samuelsson - BSK
  • Alicia Haldin Rundgren - BSK
  • Ian Durgé - BSK
  • Louise Odenholm - BSK