Till innehåll på sidan

Förskoleklass - Årskurs 1-2 Spår A - Smaragden

Tel: 08-508 218 31 / 076-122 18 31

  • Susanne Brulin - Lärare FA
  • Annika Boney - Förskolelärare FA
  • Elizabeth Sandberg - Förstelärare- 1A                                                  
  • Emelie Persson - Förskolelärare 1A
  • Anette Rubarth - Lärare 2A 
  • Maria Ahlberg - Fritidspedagog
  • Haregewoin Mersha - BSK
  • Johanna Sjöberg - BSK 
  • Mirjam Fajman - BSK
  • Joakim Wasström - BSK