Förskoleklassen

Annika Boney - FA fskl
Pirjo  Kivirauma - FA ftp
Maria Ahlberg - FA ftp

Ingela Brehmer - FB fskl
Catrin Hedman - FB fskl
Daniel Eriksson - FB bsk

Angelica Mårtensson - FC fskl
Elin Holmgren - FC fskl
Malin Rytterheim - FC bsk

Karina Petersson - ftp