Till innehåll på sidan

Skolan bygger ut

Byggarbeten vid Långbrodalsskolan ht 2016

Veckobrev V.46-48
Bygget av nya hus B Långbrodalsskolan går enligt tidplan. Vi har byggt upp ett väderskydd av ställning och presenning över en del av nya skolans tak. Där under arbetar plåtslagaren med att lägga takplåt. Våra snickare bygger nu inomhus de sista innerväggarna av reglar och gips på det översta planet. Elektriker, rörmokare och ventilationsmontörer arbetar i hela huset. Den invändiga hissen är nu färdigbyggd och klar. Målaren har börjat arbeta på det första våningsplanet med att spackla och måla väggar. Snart börjar vi även med att lägga plastmatta och klinker på golven.

Under hela byggperioden så kommer det att förekomma en del störande ljud från maskiner och transporter. Tunga transporter kommer främst att köra in och ut vid korsningen Sländvägen och Pukslagargatan.

 

Veckobrev V.43-45
Bygget av nya hus B Långbrodalsskolan går enligt tidplan. Plåtslagarnas arbete med att göra klart fasad och tak med plåt pågår för fullt. Alla ytterväggar är nu täckta med plåt och vi har kommit halvvägs med plåten på taket. Arbetet inomhus går bra. Snickarna håller på och bygger de sista innerväggarna på det översta planet. Elektriker, rörmokare och ventilationsmontörer arbetar i hela huset. Hissmontörer håller på och bygger hissen inomhus. Nu har även några målare kommit hit och påbörjat spackling och målning av innerväggar.

Under hela byggperioden så kommer det att förekomma en del störande ljud från maskiner och transporter. Tunga transporter kommer främst att köra in och ut vid korsningen Sländvägen och Pukslagargatan.

Under projektet så kommer vi löpande att skicka ut information inför varje ny fas i bygget.

 

Veckobrev V.37-42
Bygget av nya hus B Långbrodalsskolan går enligt tidplan. Arbeten med att göra klart fasad och tak med plåt pågår för fullt. Nästan hela fasaden är nu täkt med plåt. Ungefär en tredje del av taket är täkt med plåt. Samtidigt har nu även arbeten inomhus påbörjats. Just nu bygger vi upp innerväggar utav metallreglar, plywood och gips. Vi har även påbörjat arbeten med el, rör och ventilation inomhus. Arbeten med att bygga en hiss påbörjas inom kort.

Under hela byggperioden så kommer det att förekomma en del störande ljud från maskiner och transporter. Tunga transporter kommer främst att köra in och ut vid korsningen Sländvägen och Pukslagargatan.

Under projektet så kommer vi löpande att skicka ut information inför varje ny fas i bygget.

 

Veckobrev V.32-36
Bygget av nya hus B Långbrodalsskolan fortskrider enligt tidplan. Arbeten med att göra klart fasad och tak med plåt pågår för fullt. Samtidigt har nu arbeten inomhus påbörjats. Just nu bygger vi upp innerväggar utav metallreglar, plywood och gips. Vi har även påbörjat lite arbeten med rör och el inomhus.

Under hela byggperioden så kommer det att förekomma en del störande ljud från maskiner och transporter. Tunga transporter kommer främst att köra in och ut vid korsningen Sländvägen och Pukslagargatan.

Under projektet så kommer vi löpande att skicka ut information inför varje ny fas i bygget.

 

Veckobrev V.25-27
Bygget av nya hus B Långbrodalsskolan fortskrider enligt tidplan. Arbeten med att bygga klart taket pågår för fullt. Målet med att bygga klart yttervägg och tak innan vår semester börjar närma sig. Vi har semesterstängt på bygget mellan v.29-31. Vår tornkran som vi har använt till tunga lyft kommer att monteras ned under v.27 och det kommer leda till att trafik på sländvägen blir mycket begränsad under denna tid.

Under hela byggperioden så kommer det att förekomma en del störande ljud från maskiner och transporter. Tunga transporter kommer främst att köra in och ut vid korsningen Sländvägen och Pukslagargatan.

Under projektet så kommer vi löpande att skicka ut information inför varje ny fas i bygget.

 

Veckobrev V.22-24
Bygget av nya hus B Långbrodalsskolan fortskrider enligt tidplan. Första delen av ytterväggen är nu klart med reglar, skivor, fönsterramar med mera. Ytterväggen ska nu byggas klart med isolering, mer regling samt den utvändiga svarta plåten som kommer vara det färdiga ytskiktet. Stora arbetet som pågår just nu är att bygga igen taket. Taket består utav limträ, råspont, underlagspapp och svart bandtäktplåt.

Under hela byggperioden så kommer det att förekomma en del störande ljud från maskiner och transporter. Tunga transporter kommer främst att köra in och ut vid korsningen Sländvägen och Pukslagargatan.

Under projektet så kommer vi löpande att skicka ut information inför varje ny fas i bygget.

 

Veckobrev V.19-21
Bygget av nya hus B Långbrodalsskolan fortskrider enligt tidplan. Just nu pågår två stora aktiviteter här på bygget. Det första är att vi bygger ytterväggen som består av flera olika skikt reglar, isolering och skivmaterial för att sedan bekläs med svart bandtäkt plåt som kommer vara det färdiga ytskiktet. Det andra är att vi bygger taket som består av takstolar i limträ, råspont och papp för att även det ska bekläs med svart bandtäkt plåt.

Under hela byggperioden så kommer det att förekomma en del störande ljud från maskiner och transporter. Tunga transporter kommer främst att köra in och ut vid korsningen Sländvägen och Pukslagargatan.

Under projektet så kommer vi löpande att skicka ut information inför varje ny fas i bygget.

 

Veckobrev V.17-18
Bygget av nya hus B Långbrodalsskolan fortskrider enligt tidplan. Bygget fortsätter att växa i höjden och vi håller på i skrivande stund att montera klart bjälklaget för den tredje och sista våningen. Arbeten med skolans stomme, de bärande konstruktionerna som betongväggar, stålpelare, balkar och bjälklag beräknas vara klart inom några veckor.

Fortum har varit på plats och har förberett inkommande fjärrvärme till skolan. Vi har börjat arbetena med ytterväggen som kommer att bestå av olika skikt reglar, isolering och skivmaterial för att sedan bekläs med svart bandtäkt plåt som kommer vara ytskiktet på både skolans tak och väggar.

Under hela byggperioden så kommer det att förekomma en del störande ljud från maskiner och transporter. Tunga transporter kommer främst att köra in och ut vid korsningen Sländvägen och Pukslagargatan.

Under projektet så kommer vi löpande att skicka ut information inför varje ny fas i bygget.

 

Veckobrev V.14-16
Bygget av nya hus B Långbrodalsskolan fortskrider enligt tidplan. Vi Bygg R1 och vår underentreprenör Contiga arbetar tillsammans med att resa stommen. Bygget växer i höjden och vi har i skrivande stund gjort klart bjälklaget för våning 2. Den nya skolan kommer vara 3 våningar högt och vara ungefär lika högt som den befintliga skolan är. Skolans bärande konstruktion kallar vi för stomme och består utav både färdiga väggelement och bjälklag, stålpelare och balkar samt platsgjutna betongväggar.

Under hela byggperioden så kommer det att förekomma en del störande ljud från maskiner och transporter. Tunga transporter kommer främst att köra in och ut vid korsningen Sländvägen och Pukslagargatan.

Under projektet så kommer vi löpande att skicka ut information inför varje ny fas i bygget.

 

Veckobrev V.10-13

Bygget av nya hus B Långbrodalsskolan fortskrider enligt tidplan. Nu är husgrunden platta på marken färdigjuten och klar. Vi har gjutigt klart några betongväggar som står på plattan och är en del av den bärande konstruktionen. Vår underentreprenör Contiga har påbörjat sitt arbete med att resa stommen. Husets bärande konstruktion kallar vi för stomme och består utav både färdiga väggelement och bjälklag, stålpelare och balkar samt platsgjutna betongväggar.

Under hela byggperioden så kommer det att förekomma en del störande ljud från maskiner och transporter. Tunga transporter kommer främst att köra in och ut vid korsningen Sländvägen och Pukslagargatan.

Under projektet så kommer vi löpande att skicka ut information inför varje ny fas i bygget.

 

Veckobrev V.7-9

Bygget av nya hus B Långbrodalsskolan fortskrider enligt tidplan. Nu har vi kommit lite längre en halvvägs med betonggjutningen av husgrunden som heter platta på mark. Vi har även gjutigt vår första betongvägg med hjälp av en form som vi har satt ihop på plats. Vi håller på att armera den sista delen av plattan samt betongväggar med stålstänger för att det ska hålla rätt hållfasthet.

Under hela byggperioden så kommer det att förekomma en del störande ljud från maskiner och transporter. Tunga transporter kommer främst att köra in och ut vid korsningen Sländvägen och Pukslagargatan.

 

Veckobrev V1-6

Bygget av nya hus B Långbrodalsskolan fortskrider enligt tidplan. Nu har vi monterat en tornkran på bygget som vi använder vid tunga lyft. Vi har gjort vår första betonggjutning av plattan som nya skolan ska stå på, så kallad platta på mark på byggspråk. Arbeten som pågår nu är spikning av form, isolering av grund, armering, betonggjutning samt mindre installationsarbeten i plattan.

Under hela byggperioden så kommer det att förekomma en del störande ljud från maskiner och transporter. Tunga transporter kommer främst att köra in och ut vid korsningen Sländvägen och Pukslagargatan.

Under projektet så kommer vi löpande att skicka ut information inför varje ny fas i bygget.

Frågor om arbetsplatsen, kontakta:

Platschef: Lennart Abrahamsson, 076 274 95 65 Bygg R1 AB
Byggledare: Adam Asarhadon, 072-205 83 40 WSP

Frågor om projektet, kontakta:

Projektansvarige Anders Lööv, SISAB, 08 508 460 02
Kommunikatör Thomas Bergsell, SISAB, 08 508 460 02

Frågor angående skolverksamheten, kontakta Långbrodalsskolan: 08-508 21 800

Dela:
Kategorier: