Till innehåll på sidan

Start

Info och Läsårsdata

_______________________________________________________________________________________________

Långbrodalsskolan är en grundskola med 600 elever (Läsår 20/21) från förskoleklass till årskurs 6. Det arbetar drygt 80 personer på skolan med hög kompetens inom sina specialområden.

Vi har hög måluppfyllelse, 100% behöriga lärare, trygga elever och nöjda vårdnadshavare.

Skolan består av två byggnader; Palatset - där finns Förskoleklasserna tom årskurs 3 och Slottet - årskurs 4 till och med årskurs 6 samt skolrestaurangen.
_______________________________________________________________________________________________

Läsårsdata med terminstider och studiedagar.

Vårterminen 2021
Studiedagar: 11-12 januari
Vårterminens första skoldag: 13 januari
Sportlov (vecka 9): 1 - 5 mars
Påsklov (vecka 14): 6 – 9 april
Valborg 30 april: skoldag enligt schema
Lov vid Kristi Himmelsfärds dag: 14 maj
Läsåret slutar: 11 juni
Vecka 28-31 har fritids och klubben stängt

 

Nyheter

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. Du anmäler elevens frånvaro på:

 

Aktuellt

Informationsfilm för blivande förskoleklasselever till läsåret 21/22

Inget fysiskt möte kommer att ske p.g.a. av rådande pandemi.

Informationsfilm om skolan och förskoleklass: Informationsfilm

//Skolledningen

 

Information om coronaviruset och covid-19
För vårdnadshavare med barn på skolan finns information på Skolplattformen.
För övriga hänvisar vi till denna länk: start.stockholm

Skolplattformen
Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.
För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

Skolplattformen

 

 

 

 

 

 

Ingress: 
Info och Läsårsdata