Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Trygghetsgruppens uppdrag

Vår vision 

På Långbrodalsskolan arbetar vi för att alla ska trivas och känna arbetsglädje och trygghet varje dag. Ingen elev ska riskera att bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Trygghet och tydliga ramar är grunden för att eleverna ska kunna utveckla olika sorters kunskap och social kompetens. De vuxna i elevernas omgivning är viktiga förebilder. I vår skola är ett positivt arbetsklimat viktigt. Vi tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Varje tillfälle av misstänkt diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling skall anmälas och utredas enligt de rutiner som finns i Stockholm stad.

Dela:
Kategorier: