Start

_______________________________________________________________________________________________

Långbrodalsskolan är en grundskola med 630 elever (Lå 18/19) från förskoleklass till årskurs 6. Det arbetar drygt 80 personer på skolan med hög kompetens inom sina specialområden. Vi har hög måluppfyllelse, 100% behöriga lärare, trygga elever och nöjda vårdnadshavare.

I augusti 2017 tog vi vår nya skolbyggnad, Palatset, i anspråk, där finns F-klasserna tom åk 3, åk 4-6 huserar i den pampiga byggnaden Slottet.
_______________________________________________________________________________________________

 

Nyheter

 • Läsårsdata 2018-2019

  LÄSÅRSDATA ELEVER:

  HT-2018
  13-14/8 Skolan inkl fritids stängt, planeringsdagar
  20/8 Skolstart, kl.09.00
  v.44 Höstlov
  21/12 Terminsavslutning

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. Du anmäler elevens frånvaro på:

 

Aktuellt

Informationsmöte-Söka skola, blivande förskoleklass:
Tisdagen den 22 januari, kl.17.30
Nya skolhuset, rörelserummet

 

Skolplattformen
Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.
För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

Skolplattformen

 

Kontakt angående skolplats:
Åk F-3 Tf.bitr.rektor , Camilla Svensson
0761-221803

Åk 4-6 bitr.rektor Jan Green,
0761-221806