Start

_______________________________________________________________________________________________

Långbrodalsskolan är en grundskola med 610 elever (Lå 19/20) från förskoleklass till årskurs 6. Det arbetar drygt 80 personer på skolan med hög kompetens inom sina specialområden. Vi har hög måluppfyllelse, 100% behöriga lärare, trygga elever och nöjda vårdnadshavare.

Skolan består av två byggnader; Palatset - där finns F-klasserna tom åk 3 och Slottet - åk 4 tom 6 samt skolrestaurangen.
_______________________________________________________________________________________________

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. Du anmäler elevens frånvaro på:

 

Aktuellt

Information om coronaviruset och covid-19

För vårdnadshavare med barn på skolan finns information på Skolplattformen.
För övriga hänvisar vi till denna länk: start.stockholm

Information till nya förskoleklasselever HT-20
Skolstart är den 19 augusti som följs av en veckas inskolning.
Mer information skickas ut till vårdnadshavare efter att antagningsprocessen är över.

Söka skola, HT-20 Förskoleklass
Antagning till skolorna sker centralt av Utbildningsförvaltningen

From 25 mars kommer vårdnadshavare att få sina antagningsbesked i e-tjänsten.
Vårdnadshavare som har frågor kring sitt barns ansökan och antagning kontaktar KC på:
08-508 005 08

Mer information, klicka på länken: Söka skola

 

Skolplattformen
Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.
För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

Skolplattformen