Start

_______________________________________________________________________________________________

Långbrodalsskolan är en grundskola med 630 elever (Lå 18/19) från förskoleklass till årskurs 6. Det arbetar drygt 80 personer på skolan med hög kompetens inom sina specialområden. Vi har hög måluppfyllelse, 100% behöriga lärare, trygga elever och nöjda vårdnadshavare.

I augusti 2017 tog vi vår nya skolbyggnad, Palatset, i anspråk, där finns F-klasserna tom åk 3, åk 4-6 huserar i den pampiga byggnaden Slottet.
_______________________________________________________________________________________________

 

Nyheter

 • Läsårsdata 2019-2020

  LÄSÅRSDATA ELEVER:

  VT-2019
  v.16 (15-18/4) Påsklov
  31/5 Lovdag, fritids öppet
  11/6 Skolavslutning
  20/6 Klubben stänger för sommaren
  8/7-26/7 Skola och fritids är stängt

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. Du anmäler elevens frånvaro på:

 

Aktuellt

Söka skola 2019 är slut (15/2):
Antagningsprocessen sköts centralt i staden för placering av elever på respektive skola.
Den 15 mars öppnar e-tjänsten för vårdnadshavare ang besked.

Länk till frågor och svar ang Söka skola/placering:
Frågor och svar

 

 

Skolplattformen
Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.
För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

Skolplattformen