Start

_______________________________________________________________________________________________

Långbrodalsskolan är en grundskola med 610 elever (Lå 19/20) från förskoleklass till årskurs 6. Det arbetar drygt 80 personer på skolan med hög kompetens inom sina specialområden. Vi har hög måluppfyllelse, 100% behöriga lärare, trygga elever och nöjda vårdnadshavare.

Skolan består av två byggnader; Palatset - där finns F-klasserna tom åk 3 och Slottet - åk 4 tom 6 samt skolrestaurangen.
_______________________________________________________________________________________________

 

Nyheter

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. Du anmäler elevens frånvaro på:

 

Aktuellt

Öppethus inför Söka skola, HT-20 Förskoleklass
15 januari kl.18.00-19.00 i Palatset (den nya byggnaden)

Skolvalsperioden är 15 januari-15 februari
Antagning till skolorna sker centralt av Utbildningsförvaltningen

Mer information, klicka på länken: Söka skola

 

Skolplattformen
Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.
För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

Skolplattformen