Till innehåll på sidan

Start

Info och Läsårsdata

_______________________________________________________________________________________________

Långbrodalsskolan är en grundskola med 600 elever (Läsår 21/22) från förskoleklass till årskurs 6. Det arbetar drygt 80 personer på skolan med hög kompetens inom sina specialområden.

Vi har hög måluppfyllelse, 100% behöriga lärare, trygga elever och nöjda vårdnadshavare.

Skolan består av två byggnader; Palatset - där finns Förskoleklasserna tom årskurs 3 och Slottet - årskurs 4 till och med årskurs 6 samt skolrestaurangen.
_______________________________________________________________________________________________

Läsårsdata med terminstider och studiedagar.

Hösttreminen 2021
Skolstart 18 augusti, kl.08.00 i respektive klassrum
Höstlov, v.44 1-5 november
Terminsavlutning 22 december

 

Nyheter

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. Du anmäler elevens frånvaro på:

 

Aktuellt

Information om coronaviruset och covid-19
För vårdnadshavare med barn på skolan finns information på Skolplattformen.
För övriga hänvisar vi till denna länk: start.stockholm

Skolplattformen
Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.
För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

Skolplattformen

 

 

 

 

 

 

Ingress: 
Info och Läsårsdata